SV_BIOORKESTERN_LOGGA-2.png

HEMSIDAN-SKYLT-9.png

 
SVENSKA BIO
SBO SPELNINGAR BANDET LYSSNA GALLERI HISTORIA KONTAKT

SVENSKA BIO

HB Svenska Bio Lidingö

csm_medalj_guld_test_65cc3ff055.png

Familjeföretaget Svenska Bios historia började skrivas redan i början på 1900-talet. Företaget, som drivs av Peter Fornstam, grundades när hans farfar Karl Fornstam i början av 1900-talet öppnade en tältbiograf i Stockholm.Verksamheten utvecklades så småningom till en biografkedja, Fornstams, som med tiden adderade fler och fler biografer till sitt utbud. Under 80-talet inledde Fornstams ett samarbete med SF Bio om en biograf i Södertälje.

Samarbetet fungerade så pass bra att de båda företagen tillsammans bildade det gemensamma bolaget HB Svenska Bio Lidingö, med Peter Fornstam som tredje generationens drivande kraft bakom företaget.   Svenska Bios kännetecken har blivit företagets förkärlek för kvalitetsfilm, vilket har resulterat i en lyckad blandning av smalare och bredare film på biografernas repertoarer. Målet för företaget är att samtliga biografer ska kunna ge en helhetsupplevelse vid ett biobesök. Service och kunnig biografpersonal ska hålla samma höga kvalitet som komfort och teknik.

Svenska Bio är idag Sveriges näst största biografkedja med 38 biografer på 35 orter och 148 salonger. Företaget sysselsätter 500 personer och hade 2018 drygt 3,1 miljoner biobesök.

Företagets huvudkontor finns på Lidingö utanför Stockholm. Ifrån den gula villan i Hersby leder Svenska Bio sina biografer som är utspridda över Sverige med sin sydligaste punkt i Trelleborg och nordligaste i Skellefteå. Under de senare åren har Svenska Bios verksamhet expanderats avsevärt med biografer i våra två grannländer Finland och Danmark.

År 2000 etablerade sig Svenska Bio i Köpenhamn genom möjligheten att bli den största delägaren i uppstarten av biografen Empire och 2008 förvärvades även biografen Bio Næstved. Med Bio Næstved blev vi den första biograf i hela Norden att erbjuda våra gäster ljudupplevelsen "DOLBY ATMOS". 2016 inledde vi vårt samarbete med Biografen Kanten i Faxe, Danmark. I februari 2012 påbörjades uppbyggnaden av biografverksamheten i Finland med start i Borgå och senare förvärv av Bio Rex som nu har blivit Finlands näst största biografkedja. Biograferna är placerade i städerna Borgå, Hyvinge, Jakobstad, Kajana, Rihimäki, Rovaniemi, Seinäjoki, Tavastehus, Torneå och Vasa.

Länkar till våra biografer i Danmark och Finland

Empire Bio, Köpenhamn i Danmark
Bio Næstved, Naestved i Danmark
Biografen Kanten, Faxe i Danmark
Bio Rex, Finland

Läs mer